• foto2.jpg
  • foto3.jpg

Historie výpočtu srážek od 1.1.2020,1.4.2020,1.7.2020,od1.1.2021 a od 1.1.2022, od 1.4.2022, 1.7.2022, 1.10.2022 a 1.1.2023.

 

Tento článek má za úkol připomenout vývoj výpočtu nezabavitelných částek a zjištění třetin, pro výpočet srážek ze mzdy, platu nebo odměny počínaje od 1.6.2019 až do poslední změny

k 1.10.2022.

S účinností od 1.6.2019 svým Nařízením č.91/2019 Sb. změnila vláda své původní Nařízení č. 595/2006 Sb. O nezabavitelných částkách. Jde o zásadní úpravu částky, nad kterou se podle § 279 odst.1) Občanského soudního řádu, srazí bez omezení.  Od shora uvedeného data činí tato částka dvojnásobek součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu. Z této změny je tedy patrno, že do 31.5.2019 se stanovila částka, nad kterou se mzda postihla bez omezení, v částce Kč 9 643,-- . Od 1.6.2019 to byl dvojnásobek částky původní tzn. Kč 19 286,--.

 

Výpočet od 1.1.2020:

 Od 1.1.2020 je to částka Kč 9 912,-- pro účely určení nezabavitelných částek a Kč 19 824,-- pro účely jednotlivých třetin.

 

Výpočet od 1.4.2020:            

 Od 1.4.2020 je to částka Kč 10 362,-- pro účely určení nezabavitelných částek a Kč 20 724,-- pro účely jednotlivých třetin.

 

Abychom si mohli porovnat tuto změnu ve výpočtu srážek s předchozí právní úpravou uvádím níže názorné ukázky algoritmu výpočtu do 31.3.2020  a následně od 1.4.2020, včetně příkladů.

 

1): Postup výpočtu a jejich možný rozsah – vývoj stanovení výpočtové základny:

 

Rok 2020:     

Do 31.3.2020: Byla částka životního a existenčního minima na jednotlivce Kč 3 410,--   a Kč 6 502,-- na normativní náklady na bydlení. Součet těchto částek byla výpočtová základna, která činila Kč 9 912,--.

 

Od 1.4.2020: Se částka životního a existenčního minima na jednotlivce zvýšila na Kč 3 860,-- a Kč 6 502,--, zůstala částka normativních nákladů na bydlení. Součet těchto částek byla výpočtová základna, Kč 10 362,--.

 

Rok 2021:

Od 1.1.2021: Zůstala částka životního a existenčního minima na jednotlivce na částce Kč 3 860,--, , avšak zvýšila se částka normativních nákladů na bydlení na Kč 6 637,--. Součet částek byla pak výpočtová základna, Kč 10 497,--.

 

Rok 2022:

Od 1.1.2022:  Je i nadále životní a existenční minimum Kč 3 860,-- , ale Nařízením vlády 507/2021 se od 1.1.2022 zvýšila částka normativních nákladů na bydlení a původně byla Kč 6 815,--. Součet těchto částek tak měla být pro rok 2022 výpočtová základna ve výši Kč 10 675,--

POZOR:  Zákonem č. 17/2022 Sb. byl zákon o státní sociální podpoře novelizován 28.1., tak, že za § 26 tohoto zákona byl vložen nový § 26a, kterým se stanovuje úprava navýšení měsíčních normativních nákladů na bydlení pro rok 2022. Podle tohoto ustanovení se částka měsíčních normativních nákladů na bydlení pro období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022 stanovená Nařízením vlády vydaným v § 28 zákona o statní sociální podpoře pro rok 2022 navyšuje pro stanovení nároku na příspěvek na bydlení a jeho výši o částku Kč 1 120,--.

       Znamená to, že úprava se vztahuje i na výpočet nezabavitelných částek, kdy tato vychází z částky normativních nákladů na bydlení a je tedy potřeba pro období od 1.ledna 2022 do 31.prosince 2022 pod normativními náklady na bydlení pro výpočet exekučních srážek, včetně oddlužení rozumět částku normativních nákladů na bydlení navýšenou podle zákona č. 17/2022 Sb., tj. částku Kč 7 935,-- ( Kč 6 815,-- + Kč 1 120,--).

 

Vývoj výpočtu srážek od 1.1.2022:

 

Od 1.1.2022, byla částka životního minima Kč 3 860,--. Nová částka normativních nákladů na bydlení by měla být od 1.1.2022  Kč 7 935,-- ((Kč 6 815 + Kč 1 120). Součet těchto částek by tedy byl výpočtovou základnou Kč 11 795,--.  ! Platilo do 31.3.2022!

 

 

NAŘÍZENÍM VLÁDY Č. 75 ZE DNE 30. BŘEZNA 2022, byla zvýšena částka životní minima na jednotlivce, která od 1.4.2022 činí Kč 4 250,--.

 

a)  Od 1.4.2022 je částka životního minima na jednotlivce Kč 4 250,-- kdy do 31.3. to byla částka Kč 3 860,--).  

 

b)   Normativní náklady na bydlení jsou Kč 6 815,--+ Kč 1120,--= Kč 7 935,- 

 

c)    Součet těchto dvou částek je Kč 12 185,--, což je výpočtová základna, kdy  do 31.3. byla výpočtová základna Kč 11 795,--..

 

 

NAŘÍZENÍM VLÁDY ZE DNE 29.ČERVNA 2022 byla opět zvýšena částka životního minima na jednotlivce, která od 1.7.2022 činí Kč 4 620,--.

 

  1. Od 1.7.2022 je částka životního minima na jednotlivce Kč 4 620,- kdy do 30.6. to byla částka Kč 4 250,--.

 

  1.  Normativní náklady na bydlení zůstávají nadále ve výši Kč 7 935,--.

 

  1. Součet těchto dvou částek je Kč 12 555,--, což je výpočtová základna, kdy do 30.6.2022 byla výpočtová základna Kč 12 185,--.

 

 

NAŘÍZENÍM VLÁDY ZE DNE 21. ZÁŘÍ 2022, byla navýšena od 1.10.2022 částka měsíčních normativních nákladů na bydlení a to až o částku Kč 4 500,-- kdy však podle § 3 odst. 2) tohoto Nařízení vlády pro výpočet základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, ani pro stanovení částky, nad kterou se srazí zbytek čisté mzdy vypočtené podle § 279 odst. 1 věty první občanského soudního řádu bez omezení, se z částky stanovené v nařízení vlády ( tj. Kč 4 500,--) vydaném podle § 26a odst. 4 zákona o státní sociální podpoře použije pouze polovina ( tj. Kč 4 500,-- : 2 = Kč 2 250,--)!!

 

a)  Od 1.7.2022 tak zůstává i nadále částka životného minima na jednotlivce Kč 4 620,--.

 

b)  Od 1.10.2022 se však mění normativní náklady na bydlení, kdy se původní částka Kč 7 935,-- navyšuje o Kč 2 250,-- což ve výsledku je Kč 10 185,--.

 

c)  Součet těchto dvou částek je pak Kč 14 805,-- ( Kč 4 620,-- + 10 185,--), což je výpočtová základna, ze které se pak určí základní nezabavitelná částka povinného (viz. výklad dále).

 

Změny od 1.1.2023.

 

OD 1.1.2023  JE ŽIVOTNÍ MINIMUM NA JEDNOTLIVCE Kč 4 860,--  ( 4 620,-- x 5,2% = Kč 240,24 zaokr. Kč 240,--. (Kč 4 620 + Kč 240)

 

OD 1.10. ZŮSTÁVÁ NORMATIVNÍ ČÁSTKA NA BYDLENÍ Kč 10 185,--

 

SOUČET Kč 4 860 + Kč 10 185   =  Kč 15 045,-- je výpočtová základna, kdy 3/4  z této výpočtové základny je NČ na povinného což je  Kč 11 283,75 a z této částky se určí 1/3   což je druhá NČ Kč 3 761,25.

 

Třetiny pak budou:  Kč 15 045 výpočtová základna x 2 = Kč 30 090,-- : 3 = první tetina Kč 10 030,--, druhá třetina Kč 10 030,-- a třetí třetina Kč 10 030,--.

 

POZNÁMKA:   Nový návrh Ministerstva spravedlnosti ze dne 26.11.2022:

 

Životní minimum Kč 4 860,-- + Normativní náklad y na bydlení Kč 15 597 = Kč 20 457 výpočtová základna, kdy z této částky se určí 11/20 (nikoliv 3/4), což je v podstatě 0,55 což by byla částka Kč 11  251,35 NČ na povinného , kdy z této částky se určí 1/3 což je Kč 3 750,45 NČ na vyživované osoby.

 

Třetiny by se pak určily jako dvounásobek výpočtové základny Kč 20 457,-- x 2 = Kč 40 914,--  : 3 = Kč 13 638,-- první třetina, Kč 13 638,-- druhá třetina, a Kč 13 638,--  třetí třetina.

Důležité info:  Není jisté, zda tento návrh bude přijat!!!

 

 

 

 

 

2): Zjištění nezabavitelné částky na povinného a dalších vyživovaných osob:

 

a):  Nezabavitelná částka na povinného byla v roce 2020:  

 

--   Od 1.4. 2020 byla na osobu povinného  -  nezabavitelná částka  Kč 6 908,--  což byly 2/3

      z výpočtového základu Kč 10 362,-- .

--   Od 1.7. 2020 se změnil výpočet na osobu povinného - nezabavitelná částka Kč 7 771,50 což   

      byly 3/4 z výpočtové základny Kč 10 362,--.

 

b):  Nezabavitelná částka na povinného byla v roce 2021:

      

 --   Od 1.1.2021 byla na osobu povinného nezabavitelná částka Kč 7 872,75 což byly   

 3/4 z výpočtové základny Kč 10 497,--.

 

c)    Nezabavitelná částka na povinného je od roku 2022:

      

 --   Od 1.1.2022 byla nezabavitelná částka na povinného  Kč   8 846,25 , což byly  3/4   

       z výpočtové základny Kč 11 795,--.                                                

      

 --   Od 1.4.2022  byla nezabavitelná částka na povinného Kč  9 138,75 což byly 3/4 z Kč

       12 185,-- výpočtové základny.

 

       Od 1.7.2022 je nezabavitelná částka na povinného  Kč 9 416,25 což jsou    

      3/4 z Kč 12 555,--.

 

--    Od 1.10. 2022 je nezabavitelná částka na povinného Kč 11 103,75 což jsou         

      3/4 z výpočtové  základny Kč 14 805,-- .

 

      

d)   Druhá nezabavitelná částka na vyživované osoby:

 

--    Od 1.4.2020 na každou osobu, kterou je povinen vyživovat se stanovila částka ve výši Kč

      1 727,-- , kdy se jednalo o 1/4  z nezabavitelné částky Kč  6 908,--. 

 

--    Od 1.7.2020 na každou osobu, kterou je povinen vyživovat se vypočetla částka ve výši Kč

       2 590,50, kdy se jedná o 1/3 z nezabavitelné částky Kč 7 771,50.

 

--     Od 1.1.2021 byla na osobu, kterou je povinen vyživovat částka ve výši Kč 2 624,25, kdy  

        se jednalo o 1/3 z nezabavitelné částky Kč 7 872,75.

 

--     Od 1.1.2022 je na každou vyživovanou osobu nezabavitelná částka Kč 2 668,75,  

        kdy se jedná o 1/3 z nezabavitelné částky Kč 8 006,25.

 

--     Od 1.1.2022 byla pak na každou vyživovanou osobu nezabavitelná částka Kč    

        2 948,75, což je 1/3 z nezabavitelné částky povinného Kč 8 846,25.

 

--     Od 1.4.2022 byla nezabavitelná částka na každou vyživovanou osobu povinného Kč

        3 046,25 , což byla 1/3 z nezabavitelné částky povinného Kč 9 138,75. ,

 

--     Od 1.7.2022 je nezabavitelná částka na každou vyživovanou osobu   

        povinného Kč 3 138,75, což je 1/3 z nezabavitelné částky povinného Kč

        9 416,25.

 

--     Od 1.10.2022 je nezabavitelná částka na každou vyživovanou osobu   

       povinného Kč 3 701,25, což je 1/3 z nezabavitelné částky povinného ( Kč

       11 103,75 : 3).

 

 

3)  Postup při provádění srážek – výpočtová základna od 1.1.,1.4.2020, 1.1.2021 a od 1.1.2022, 1.4.200, 1.7.2022 a 1.10.2022 :

 

Jak bylo již řečeno v úvodu, od 1.6.2019 vláda svým Nařízením č. 91/2019 Sb. O způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinného z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení ( tzv. nařízení o nazabavitelných částkách), rozhodla o navýšení výpočtové základny, ze které se určují třetiny na dvojnásobek částky původní. Znamená to že do 31.5. platilo pro výpočet třetin výpočtová základna ve výši Kč 9 643,--, kdy z této částky zjištěné třetiny byly Kč 3 214,--, první třetina, Kč 3 214,-- druhá třetina a Kč 3 214,-- + Kč 1,-- třetí třetina.

            

                Od 1.6.2019 byla výpočtová základna Kč 19 286,-- a jednotlivé třetiny z této částky tak byly Kč 6 428,-- první třetina, Kč 6 428,-- druhá třetina, Kč 6 428,-- + Kč 2,--třetí třetina. 

               

                Od 1.1.2020 byla výpočtová základna pro zjištění jednotlivých třetin ve výši Kč 19 824,-- ( Kč 9 912 x 2 ). Třetiny jsou pak do 31.3.2020  Kč 19 824,--  :  3 = Kč 6 608,-- pro umoření nepřednostních pohledávek,  Kč 6 608,-- pro umoření přednostních pohledávek , a Kč 6 608,-- , kdy tato třetí třetina musí být ponechána povinnému !

 

                 Od 1.4.2020 činila výpočtová základna Kč 20 724,--  ( Kč 10 362,-- x 2 )  :  3  =  Kč 6 908,-- pro umoření nepřednostních pohledávek, Kč 6 908,-- pro umoření přednostních pohledávek a Kč 6 908,-- kdy tato třetí třetina musí být ponechána vždy povinnému. Tento princip platí i od 1.7.2020.    

 

                 Od 1.1.2021 se jednalo o částku Kč 20 994,--  ( Kč 10 497 x 2) : 3 = Kč 6 998,-- pro umoření nepřednostní pohledávky, kč 6 998,-- pro umoření přednostní pohledávky Kč 6 998,--, kdy tato třetí třetina musí být ponechána vždy povinnému!            

 

                 Od 1.1.2022 byla hranice plně zabavitelné částky Kč 23 590,--, ( Kč 11 795,-- x 2) : 3 = 7 863,333. S ohledem na to, že třetiny musí být dělitelné beze zbytku, je třeba ponížit Kč 23 590,-- o Kč 1,--, kdy pak Kč 23 589,-- : 3 = Kč 7 863,--, kdy první třetina slouží k vydobytí nepřednostních pohledávek, Kč 7 863,-- druhá třetina slouží k vydobytí přednostních pohledávek a Kč 7 863,-- + Kč 1,-- , třetí třetina + Kč 1,-- zůstává vždy povinnému.

 

                  Od 1.4.2022 byla hranice plně zabavitelné částky Kč 24 370,-- ( Kč 12 185,-- x 2) : 3  =  Kč 8 123,333.  S ohledem na to, že třetiny musí být dělitelné beze zbytku, je třeba ponížit Kč 24 370,-- o Kč 1,--, kdy pak Kč 24 369,-- : 3  = Kč 8 123,-- kdy první třetina slouží k vydobytí nepřednostních pohledávek,  Kč 8 123,-- druhá třetina slouží k vydobytí přednostních pohledávek a konečně Kč 8 123,-- +  Kč 1,-- musí být ponechána vždy povinnému.

 

                  Od 1.7.2022 je hranice plně zabavitelné částky Kč 25 110,-- (Kč 12 555,-- x 2)  : 3  = Kč 8 370,--. První třetina Kč 8 370,-- slouží k vydobytí nepřednostních pohledávek, druhá třetina Kč 8 370,-- slouží k vydobytí přednostních pohledávek a konečně třetí třetina Kč 8 370,-- musí být ponechána vždy povinnému.     

 

                Od 1.10.2022 je hranice plně zabavitelné částky Kč 29 610,-- (Kč 14 805,-- x 2).  Z tohoto dvojnásobku výpočtové základny se pak určí třetiny, kdy první třetina Kč  9 870,-- slouží k umoření nepřednostních pohledávek, 9 870,-- slouží k umoření přednostních pohledávek, a konečně třetí třetina Kč 9 870,-- musí být ponechána povinnému. (Kč 29 610,-- : 3).            

 

 

4):   Zásady – při výpočtu provádění srážek:

 

4.1):  Komentář k nezabavitelným částkám:

 

Při výpočtu výše částky, kterou lze srazit platí zásada zachování nezabavitelné částky na povinného a případně druhé nezabavitelné částky na vyživované osoby, tj.:

a)   Od roku 2020 do 31.3.,  Kč 6 608,- a na každou vyživovanou osobu Kč 1 652,--.

b)   Od 1.4.2020 Kč 6 908,--, a na každou vyživovanou osobu Kč 1 727,--.   

c)   Od 1.1.2021 Kč 7 872,75,a na každou vyživovanou osobu Kč2 624,25.

d)  Od 1.1.2022 Kč 8 006,25 a na každou vyživovanou osobu Kč 2 668,75,

e)  Od 1.1.2022 Kč 8 846,25 a na každou  vyživovanou osobu Kč 2 948,75

f)  Od  1.4.2022 Kč 9 138,75 a na každou vyživovanou osobu  Kč 3 046,25,

g) Od  1.7.2022 Kč 9 416,25 a na každou vyživovanou osobu  Kč 3 138,75. 

h) Od 1.10.2022 je základní nezabavitelná částka na povinného Kč 11 103,75 a na každou další osobu, kterou musí povinný vyživovat ve smyslu občanského zákoníku je Kč 3 701,25.

 

             Tato první nezabavitelná částka (Kč 8 846,25) do 31.3., od 1.4.2022 Kč 9 138,75, od 1.7.2022 Kč 9 416,25, a od 1.10. Kč 11 103,75 musí být vždy zachována povinnému a dále nezabavitelná částka na každou vyživovanou osobu Kč (Kč 2 948,75), od 1.4.2022 Kč 3 046,25, od 1.7.2022 Kč 3 138,75, a od 1.10.2022 Kč 3 701,25, kdy částka se odvozuje od počtu osob, které musí povinný vyživovat ve smyslu Občanského zákoníku, kdy je:

             Vzájemná vyživovací povinnost stanovena především mezi manželi, rodiči a dětmi, ale také mezi předky a potomky. V ojedinělých případech se může jednat i o vyživovací povinnost vůči bývalému manželovi (manželce).

             Vzájemná vyživovací povinnost mezi manželi, rodiči a dětmi je vždy, a to bez ohledu na vlastní příjem. U dětí je to nejčastěji do doby, pokud se nejsou schopny samy živit, tj. po celou dobu přípravy na budoucí povolání např. až do 26 let věku. V ojedinělých případech, kdy je dítě uznáno invalidní a není schopno se samo živit, se může jednat i o věk nad 26 let.

 

 

 

  4.2.):  Komentář - čistá mzda a nezabavitelná (nebo nezabavitelné částky):

 

        Tyto nezabavitelné částky se pak odečtou od čisté mzdy. Výsledek, který bude dosahovat částky více jak 100% hranice plně zabavitelné částky (výpočtové základny) tj. od 1.1.2020 Kč 19 824,-- a od 1.4.2020 Kč 20 724,--,  použijeme pro eventuální další uspokojení pohledávek, za předpokladu, že nebudou pohledávky v rámci daného měsíce naplněny příslušnými třetinami  vypočtené ze základu Kč 19 824,--,  od 1.4. 2020 Kč 20 724,-- a od  1.1.2021 to byla částka Kč 20 994,-- (Kč 10 362 x 2). Od 1.1.2022 se jedná o Kč 21 350,-- (Kč 10 675,-- x 2). Od 1.1.2022 se jednalo do 31.3.2022 o Kč 23 590,--( Kč 11 795,-- x 2). Od 1.4.2022 to bylo Kč Kč 24 370,-- ( Kč12 185,-- x 2). Od 1.7.2022 částka Kč 25 110,-- ( Kč 12 555,-- x 2), a od 1.10.2022 je to částka Kč 29 610,-- ( Kč14 805 x 2)

          Pokud by se jednalo o situace, kdy čistá mzda po odpočtu nezabavitelných částek nedosáhne ani částky výpočtové základny tj. Kč 19 824,--, od 1.4.2020 Kč 20 724,-- , od 1.1.2021 je to Kč 20 994,-- a od 2022 Kč 23 590,--, od 1.4. Kč 24 370,-- , od 1.7. Kč 25 110,- a od 1.10.2022 Kč 29 610,-- stanoví se jednotlivé třetiny z výsledné částky. 

           Při výpočtu třetin, platí zásada, že výsledná částka po odpočtu nezabavitelných částek, musí být vždy dělitelná třemi beze zbytku. Pokud ne, ponížíme částku vždy o Kč 1,-- směrem dolů. (Maximální částka zaokrouhlení směrem dolů jsou Kč 2,--). Tuto částku Kč 1,-- event. Kč 2,-- pak přičteme povinnému k jeho třetí třetině.

 

5):   Umořování jednotlivých pohledávek 2020, 1.1.2021, 1.1.,1.4., 1.7. a 1.10.2022:

 

         Rozhodující v rámci umoření jednotlivých pohledávek je datum doručení exekučních titulů –  jedná se o rozhodnutí soudu, rozhodnutí správních orgánů ( platební výměry, výkazy nedoplatků, rozhodnutí o pokutách, a exekučních příkazech na srážky ze mzdy, platu, nebo

odměny z dohody o pracovní činnosti. Ve smyslu § 280 odst. 3) občanského soudního řádu (dále jen OSŘ) se tedy pořadí pohledávek řídí dnem, kdy bylo plátci mzdy doručeno nařízení výkonu rozhodnutí. Bylo-li mu doručeno téhož dne nařízení výkonu rozhodnutí pro několik pohledávek, mají tyto pohledávky stejné pořadí. Nestačí-li částka na ně připadající k jejich plnému uspokojení, uspokojí se poměrně.

        Zde platí vždy zásada, řazení jednotlivých pohledávek nejen podle data doručení, ale také samozřejmě podle důležitosti právního titulu ( rozhodnutí),  kdy rozhodnutí o výživném si stojí na prvním místě.   Pokud se tedy jedná o exekuční tituly, které mají charakter přednostních pohledávek ve smyslu § 279 OSŘ –  umoří se vždy z druhé třetiny ( tato třetina slouží zásadně k umoření přednostních pohledávek). Pokud by částka druhé třetiny nedostačovala k umoření pohledávky, použije zaměstnavatel ještě první třetinu ( tato třetina slouží k umoření nepřednostní pohledávky, ale v případech přednostních pohledávek ji lze použít k celkovému umoření exekuce ) – viz. § 280 odst.2) OSŘ. 

         Pokud by se jednalo o exekuční tituly, které mají obsah nepřednostních pohledávek  (jedná se především o vymáhání dluhů při neplacení bankovních úvěrů),  použijeme k umoření těchto nepřednostních pohledávek pouze první třetinu, event. ještě další tzv. použitelnou částku tj. částku nad 100% výpočtové základny, nebo-li, nad hranici plně zabavitelné částky.

        

           Jak z uvedeného vyplývá, zaměstnavatel – plátce mzdy musí povinnému zachovat vždy jeho nezabavitelnou částku tj. Kč 6 608,--, od 1.4.2020 Kč 6 908,--, a částku druhou na osoby vyživované tj. Kč 1 652,-- , od 1.4.2020 Kč 1 727,--  x počet těchto osob. Další částka, která zůstává povinnému, je třetí třetina tj. Kč 6 608,-- , od 1.4.2020 Kč 6 908,-- .

         

           Od 1.1.2021 to byla : nezabavitelná částka Kč 7 872,75 a částka druhá na osoby vyživované Kč 2 624,25, kdy  třetiny byly  Kč 6 998,--.

          

          Od 1.1.2022 byla nezabavitelná částka Kč 8 846,25, a částka druhá na osoby vyživované Kč 2 948,75, kdy třetiny byly Kč 7 863,--.

 

           Od 1.4.2022 byla nezabavitelná částka Kč 9 138,75  a částka druhá na osoby vyživované Kč 3 046,25, kdy třetiny byly Kč 8 123,--.

 

           Od 1.7.2022 byla nezabavitelná částka Kč 9 416,25  a částka druhá na osoby vyživované Kč 3 138,75, kdy třetiny jsou Kč 8 370,--.

 

           Od 1.10.2022 je nezabavitelná částka Kč 11 103,75 a částka druhá na osoby vyživované Kč 3 701,25.

 

Poznámka:

Ostatní zbylé částky pak slouží k umoření pohledávek v pořadí, v jakém jsou doručeny plátci mzdy. Nezabavitelné částky se sčítají a teprve výsledek se zaokrouhlí na celé koruny nahoru, viz. následující příklady.

 

 

Příklad č. 1) :

Zaměstnanec – povinný má čistou mzdu Kč 20 000,--.Má manželku a dvě děti. Určete jeho nezabavitelnou částku celkem. Nezabavitelná částka na povinného je Kč 6 608,-- + Kč 4 956,-- (1 652,-- x 3)  =  Kč 11 564,--.  Třetiny pak budou : Kč 20 000,--  –  Kč 11 564,-- = Kč 8 436,-- : 3 = Kč 2 812,-- , Kč 2 812,-- a Kč 2 812,-- .  

 

Výpočet od 1.4.2020: Nezabavitelná částka na povinného Kč 6 908,--  + Kč 5 181,-- ( 1 727,-- x 3)  =  Kč 12 089,--, celkem NČ.   Třetiny pak budou : Kč 20 000,-- - Kč 12 089,-- = Kč 7 911,-- : 3  =  Kč 2 637,-- , Kč 2 637,-- , Kč 2 637,-- ….. 

 

Výpočet od 1.7.2020: Nezabavitelná částka na povinného Kč 7 771,50 + Kč 7 771,50 (2 590,-- x 3) = Kč 15 543,-- , celkem NČ.  Třetiny pak budou: Kč 20 000,--  - Kč 15 543,-- = Kč 4 457,--  :  3 = Kč 1 485,666, po zaokrouhlení Kč 4 455,-- :  3 = Kč 1 485,-- první třetina, Kč 1 485,-- druhá třetina, a Kč 1 485,-- +  Kč 2,-- třetí třetina. 

 

Výpočet od 1.1.2021:  Nezabavitelná částka na povinného Kč 7 872,75 + 7 872,75 (Kč 2 624,25 x 3) = Kč 15 745,-- celkem nezabavitelná částka.  Třetiny pak budou: Kč 20 000,--  Kč 15 745,-- = Kč 4 255,-- : 3 = Kč 1 418,-- první třetina, Kč 1 418,-- druhá třetina a Kč 1 418,-- + Kč 1 třetí třetina.

 

Výpočet od 1.1.2022 do 31.3.2022: Nezabavitelná částka na povinného Kč 8 846,25 + Kč 8 846,25 (Kč 2 948,75 x 3) = Kč 17 693,-- . Třetiny pak budou:  Kč 20 000,-- čistá mzda  minus  Kč 17 693,-- = Kč 2 307,-- : 3 = Kč 769,-- první třetina, Kč 769,-- druhá třetina a Kč 769,-- třetí třetina.

 

Výpočet od 1.4.2022: Nezabavitelná částka na povinného Kč 9 138,75 + Kč 9 138,75 (Kč 3 046,25 x 3) = Kč 18 278,--. Třetiny pak budou: Kč 20 000,-- čistá mzda  minus Kč 18 278,-- = Kč 1 722,--  : 3 =  Kč 574,--, první třetina, Kč 574,-- druhá třetina a Kč 574,--je třetí třetina povinného.

 

Výpočet od 1.7.2022: Nezabavitelná částka na povinného Kč 9 416,25 + Kč 9 416,25 (Kč 3 138,75x3) = Kč 18 832,5. Třetiny pak budou: Kč 20 000,-- čistá mzda  minus  Kč 18 833,-- = Kč 1 167,--  : 3 = Kč 389,- první třetina, Kč 389,-- druhá třetina a Kč 389,-- třetí třetina.

 

Výpočet od 1.10.2022: Nezabavitelná částka na povinného Kč 11 103,75 + Kč 11 103,75 (Kč 3 701,25 x 3) = Kč 22 207,5 zaokr. Kč 22 208,--. S ohledem na skutečnost, že čistá mzda (Kč 20 000,-- je nižší než součet nezabavitelných částek Kč 22 208,--, není z čeho srážet. Poznámka:  Porovnejte s výpočtem od 1.7.2022.

 

 

Příklad č.2) :

Zaměstnanec – povinný má  čistou mzdu Kč 13 000,--. Je svobodný, bezdětný. Určete jeho nezabavitelnou částku. Nezabavitelná částka činí jen částka Kč 6 608,-- jen na osobu povinného.    Třetiny pak budou : Kč 13 000,--   -  Kč 6 608,--  =  Kč 6 392,--  :  3  =  Kč 2 130,6666. Ponížíme Kč 6 392 o Kč 2,-- . Výsledek pak bude Kč 6 390,-- : 3 = Kč 2 130,-- Kč 2 130,--  a Kč 2 130,-- + Kč 2,-- .  

 

Výpočet od 1.4.2020 :   Nezabavitelná částka na povinného Kč 6 908,-- . Třetiny pak budou: Kč 13 000 – Kč 6 908,--  =  Kč 6 092  : 3  =  Kč 2 030,6666 . Ponížíme Kč 6 092,-- o Kč 2,--. Výsledek pak bude Kč 6 090,--  : 3 =  Kč 2 030,-- , Kč 2 030,-- , Kč 2 030,-- + Kč 2,--.

 

Výpočet od 1.7.2020:    Nezabavitelná částka na povinného Kč 7 771,50 . Třetiny pak budou:

Kč 13 000,--  -   Kč 7 771,50  = Kč 5 229,-- : 3 =  Kč 1 743,-- první třetina, Kč 1 743,-- druhá třetina, a Kč 1 743,-- třetí třetina.

Výpočet od 1.1.2021:    Nezabavitelná částka na povinného Kč 7 872,75. Třetiny pak budou: Kč 13 000,--  -  Kč 7 873,-- =  Kč 5 127,-- : 3 = Kč 1 709,-- první třetina, kč 1 709,-- druhá třetina a Kč 1 709,-- třetí třetina.

 

Výpočet od 1.1.2022 do 31.3.2022:  Nezabavitelná částka Kč 8 846,25 jen na osobu povinnou. Třetiny pak budou: Kč 13 000,-- čistá mzda  minus Kč 8 847,--  = Kč 4 153,-- : 3 = Kč 1 384,333. Kč 4 153,-- ponížíme o Kč 1,-- kdy výsledek je pak Kč 4 152,-- : 3 = Kč 1 384,-- první třetina, Kč 1 384,-- druhá třetina a Kč 1 384,-- + Kč 1,-- je třetí třetina, která musí zůstat vždy povinnému.

 

Výpočet od 1.4.2022:   Nezabavitelná částka Kč 9 138,75 jen na osobu povinnou. Třetiny pak budou:  Kč 13 000,-- čistá mzda  minus Kč 9 139,-- = Kč 3 861,--  : 3 = Kč 1 287,-- první třetina, Kč 1 287,-- druhá třetina a Kč 1 287,-- je třetí třetina, která musí být ponechána vždy povinnému.

 

Výpočet od 1.7.2022:  Nezabavitelná částka Kč 9 416,25 jen na osobu povinnou. Třetiny pak budou: Kč 13 000,-- čistá mzda  minus Kč 9 417,--  = Kč 3 583,-- : 3 = Kč 1 194,333, kdy musíme Kč 3 583,-- ponížit o Kč 1,-- tj. Kč 3 582 : 3 = Kč 1 194,-- první třetina, Kč 1 194,--, druhá třetina a Kč 1 194,-- + Kč 1,-- třetí třetina, která musí být ponechána povinnému.

 

Výpočet od 1.10.2022:  Nezabavitelná částka Kč 11 103,75 jen na osobu povinného zaokrouhlíme na Kč 11 104,--.  Třetiny pak budou stanoveny: Čistá mzda je Kč 13 000,-- minus nezabavitelná částka Kč 11 104,-- = Kč 1 896,-- : 3= Kč 632,-- první třetina, Kč 632,-- a třetí třetina která musí být ponechána vždy povinnému Kč 632,--. (Poznámka: Opět porovnejte s výpočtem od 1.7.2022).

 

Příklad č. 3) :

Zaměstnanec – povinný má čistou mzdu Kč 11 000,-- . Je ženatý a má tři děti. Jaká bude jeho nezabavitelná částka?  Nezabavitelná částka bude: Kč 6 608,-- na povinného + Kč 6 608,-- ( Kč 1 652,-- x 4) = Kč 13 216,--.   S ohledem na skutečnost, že výše čisté mzdy nedosahuje ani výši nezabavitelné částky, nelze srážky provádět. Zaměstnavatel mu vyplatí celou čistou mzdu.

 

Výpočet od 1.4.2020 : Nezabavitelná částka na povinného Kč 6 908,-- + Kč 6 908,-- (kč 1 727,-- x 4)  =  Kč 13 816,-- . Čistá mzda Kč 11 000,-- minus nezabavitelná částka Kč 13 816,-- je nižší než nezabavitelná částka Kč 13 816,-- a proto není z čeho srážet.

 

Výpočet od 1.7.2020:  Tak, jako ve shora uvedeném výpočtu nebude z čeho srážet.

 

Výpočet od 1.1.2021: Tak, jako ve shora uvedeném výpočtu nebude z čeho srážet.

 

Výpočet od 1.1.2022 do 31.3.2022:   S ohledem na to, že součet nezabavitelných částek ( tj. NČ na povinného + manželku a tři děti), bohatě převyšují čistou mzdu zaměstnance tj. Kč 11 000,--. Znamená to, že zde není z čeho srážet.

 

Při výpočtu srážek od 1.4.2022 také nebude z čeho srážet, neboť součet nezabavitelných částek je vyšší než čistá mzda povinného.

 

Při výpočtu srážek od 1.7.2022 není z čeho srážet, neboť součet nezabavitelných částek je vyšší než čistá mzda povinného.

 

Při výpočtu srážek od 1.10.202 není z čeho srážet, neboť součet nezabavitelných částek je

Vyšší než čistá mzda povinného.

Příklad č. 4) :

Zaměstnanec – povinný má čistou mzdu Kč 18 000,--. Je ženatý a má 3 děti. Jaká bude jeho nezabavitelná částka ?  Nezabavitelná částka je Kč 6 608,-- +  Kč 6 608,-- (Kč 1 652,-- x 4) = Kč 13 216,-- , celkem NČ.  Třetiny pak budou:  Kč 18 000,--  - Kč 13 216,-- = Kč 4 784,-- : 3 = Kč 1 594,666 , po zaokrouhlení Kč 4 782 : 3 = Kč 1 594,-- první třetiny, Kč 1 594,-- druhá třetina, a Kč 1594,-- + Kč 2,-- třetí třetina.

 

Výpočet od 1.4.2020 :  Nezabavitelná částka na povinného Kč 6 908,--  + Kč 6 908,-- (Kč 1 727,-- x 4)  =  Kč 13 816,--, celkem NČ.  Třetiny pak budou: Kč 18 000,--  - Kč 13 816,-- = Kč 4 184,--  :  3 =  Kč 1 394,666, po zaokrouhlení Kč 4 182,-- : 3 = Kč 1 394,-- první třetina, Kč 1 394,-- druhá třetina, a Kč 1 394,-- + Kč 2,-- .

 

Výpočet od 1.7.2020:    Nezabavitelná částka na povinného  Kč 7 771,50  + Kč 10 360,-- (Kč 2 590,-- x 4) =  Kč 18 132,--, celkem NČ.  Výpočet třetin: Kč 18 000,-- čistá mzda  -  Kč 18 132,-- nezabavitelná částka  =  Kč  0,-- . Znamená to, že nezabavitelná částka celkem je vyšší než čistá mzda a to o Kč 132,-- a tudíž není z čeho srážet.

 

Výpočet od 1.1.2022 do 31.3.2022:  Nezabavitelná částka povinný Kč 8 846,25. Nezabavitelná částka na vyživované osoby tj. manželka a 3 děti Kč 11 795,-- (4 x Kč 2 948,75). Celkem nezabavitelná částka Kč 8 846,25 + Kč 11 795,-- = Kč 20 642,---. Třetiny pak budou: Kč 18 000,-- čistá mzda   minus  Kč 20 642,--  =  Kč  0,--. Z této ukázky výpočtu je patrno, že opět není z čeho srážet, neboť součet nezabavitelných částek převyšuje čistou mzdu.

 

Výpočet od 1.4.2022: Při součtu nezabavitelné částky na povinného Kč 9 138,75 a druhé nezabavitelné částky Kč 12 1850,-- (manželka + 3 děti) , kdy součet je Kč 21 324,-- není z čeho srážet, neboť čistá mzda Kč 18 000,-- je mnohem nižší než celková nezabavitelná částka.

 

Výpočet od 1.7.2022: Při součtu nezabavitelných částek, tj. na povinného Kč 9 416,25 a druhé nezabavitelné částky Kč 12 555,-- (manželka + 3 děti), kdy součet je Kč 21 972,--, není z čeho srážet, neboť čistá mzda Kč 18 000,-- je mnohem nižší než celková nezabavitelná částka.

 

Výpočet od 1.10.2022: Při součtu nezabavitelných částek, tj. na povinného Kč 11 103,75 a druhé nezabavitelné částky Kč 14 805,-- (manželka +3deti) = Kč 25 908,75 zaokr. Kč 25 909,--, není z čeho srážet, neboť čistá mzda Kč 18 000,-- je nižší než celková nezabavitelná částka.

 

Příklad č. 5) :

Zaměstnanec – povinný má čistou mzdu Kč 36 000,--. Je ženatý a má jedno dítě. Jaká bude jeho nezabavitelná částka a třetiny, včetně další použitelné částky?

 

Nezabavitelné částky budou :  Kč 6 608,-- + Kč 3 304,-- ( Kč 1 652 x 2 ) = Kč 9 912,-- je celkem nezabavitelná částka.  

                      Další výpočet pak bude následující :  Čistá mzda Kč 36 000,--  -  Kč 9 912,-- = Kč 26 088,-- kdy od této částky odečteme výpočtovou základnu Kč 19 824,--, ze kterého určíme třetiny ve výši Kč 6 608, Kč 6 608, Kč 6 608,-- .

                      Zjištění tzv. další použitelné částky pak bude:   Kč 26 088,--  - Kč  19 824,--  =  Kč 6 264,-- je částka další k použití.  Znamená to, že za předpokladu, že by se jednalo o umoření přednostní pohledávky lze ve prospěch takovéto pohledávky použít : Kč 6 608,-- + Kč 6 608,--(první a druhá třetina) + Kč 6 264,-- ještě další použitelnou částku. Celkem tedy ke sražení Kč 19 480,--  . 

                      K výplatě by pak bylo : Kč 36 000,--  -  Kč 19 480,-- = 16 520,--.  

Zkouška správnosti výpočtu : 

Kč 6 608,-- nezabavitelná částka povinný + Kč 3 304,-- nezabavitelná částka na vyživované osoby + Kč 6 608,-- třetí třetina   =  Kč 16 520,-- ……………………..

Výpočet od 1.4.2020 : Nezabavitelné částky budou  : Kč 6 908,--  +  Kč 3 454,-- (Kč 1 727,-- x 2)  =  Kč 10 362,-- je celkem nezabavitelná částka.

                     Další výpočet pak bude následující :  Čistá mzda Kč 36 000,--   -  Kč 10 362,-- = Kč 25 638,--, kdy od této částky odečteme výpočtovou základnu Kč 20 724,-- , ze kterého určíme třetiny ve výši Kč 6 908,--  , Kč 6 908, -- , Kč 6 908,-- .

                     Zjištění tzv. další použitelné částky pak bude :  Kč 25 638,--  -  Kč 20 724,--  = Kč 4 914,-- je částka další k použití. Znamená to, že za předpokladu, že by se jednalo o umoření přednostní pohledávky, lze ve prospěch takovéto pohledávky použít: Kč 6 908,-- + Kč 6 908,-- ( první a druhá třetina) + Kč 4 914,-- ještě další použitelná částka. Celkem tedy ke sražení Kč  18 730,-- .

                   K výplatě by pak bylo :  Kč 36 000,--   -   Kč 18 730,--  =  Kč 17 270,-- .

 

Výpočet od 1.7.2020:  Nezabavitelná částka Kč 7 771,50 + Kč 5 180,-- ( Kč 2 590,-- x 2) = Kč 12 952,--, celkem NČ.

                      Další výpočet pak bude následující:  Čistá mzda Kč 36 000,--  -  Kč 12 952,-- NČ = Kč 23 048,--, kdy od této částky odečteme výpočtovou základnu Kč 20 724,--, ze které určíme třetiny Kč 6 908,--,  Kč 6 908,--,  Kč 6 908,-- .

                      Zjištění tzv. další použitelné částky pak bude:  23 048,--  -  Kč 20 724,--  =  Kč 2 324,-- je ještě další použitelná částka. Znamená to, že za předpokladu, že by se jednalo o umoření přednostní pohledávky, lze ve prospěch takovéto pohledávky použít : Kč 6 908,-- + Kč 6 908,-- (první  a druhá třetina) + Kč 2 324,-- je ještě další použitelná částka. Celkem tedy ke sražení Kč 16 140,--.

                     K výplatě by pak bylo : Kč 36 000,--  -  Kč 16 140,--  = Kč 19 860,-- .      

 

Výpočet od 1.1.2021:     Nezabavitelná částka na povinného Kč 7 872,75 + Kč 5 248,50 (Kč 2 624,25 x 2) = Kč 13 121,25 zaokr. Kč 13 122,-- celkem NČ.  

                      Další výpočet pak bude následující:  Čistá mzda Kč 36 000,--  - Kč 13 122,-- NČ = Kč 22 878,--, kdy od této částky odečteme výpočtovou základnu Kč 20 994,--, ze které určíme třetiny Kč 6 998,-- Kč 6 998,-- a Kč 6 998,--.

                     Zjištění tzv. další použitelné částky pak bude: Kč 22 878,--   -   Kč 20 994,-- = Kč 1 884,-- je ještě další použitelná částka. Znamená to, že za předpokladu, že by se jednalo o umoření přednostní pohledávky, lze ve prospěch takovéto pohledávky použít:  Kč 6 998,-- + Kč 6 998,-- (první a druhá třetina) + Kč 1 884,-- je ještě další použitelná částka. Celkem tedy ke sražení je částka Kč 15 880,--.

                      K výplatě by pak od 1.1.2021 bylo Kč 36 000,--  -  Kč 15 880,--  =  Kč 20 120.

 

Výpočet od 1.1.2022 do 31.3.2022: Nezabavitelná částka Kč 8 846,25 + Kč 5 897,5 (manželka + 1 dítě tj. Kč 2 948,75 x 2)  =  celkem nezabavitelná částka Kč 14 744,--.

                          Další výpočet pak bude následující: Čistá mzda Kč 36 000,--  minus  Kč 14 744,-- nezabavitelná částka = Kč 21 256,--.  Z této částky pak určíme třetiny, což bude: Kč 21 256 : 3 = Kč 7 085,333. Částka třetin, musí být vždy dělitelná beze zbytku a proto Kč 21 256,-- ponížíme o Kč 1,--, tzn. Kč 21 255,  : 3 = Kč 7 085,-- první třetina, Kč 7 085,-- druhá třetina a Kč 7 085,-- + Kč 1,-- je třetina třetí.

                          S ohledem na to, že se jedná o přednostní pohledávku na její umoření použijeme 2/3 což je Kč 7 085 x 2 = Kč 14 170,--.  K výplatě pak bude:  Kč 36 000,-- minus Kč 14 170,--  = Kč 21 830,--.

Výpočet od 1.4.2022:   Nezabavitelná částka  Kč 9 138,75 + Kč 6 092,50 (manželka a 1 dítě tj. Kč 3 046,25 x 2)  =  celkem nezabavitelná částka Kč 15 231,25 zaokr. 15 232,--.

                            Další výpočet pak bude následující:  Čistá mzda Kč 36 000,--  minus Kč 15 232,--  =  Kč 20 768,--, ( pro výpočet třetin Kč 20 766,--)  kdy z této částky určíme třetiny, tzn. Kč 20 766,-- : 3 = Kč 6 922 první třetina, Kč 6 922 druhá třetina a konečně třetí třetina Kč 6 922,-- + Kč 2,--.

                             S ohledem na to, že se jedná o přednostní pohledávku, na její umoření použijeme 2/3 což je Kč 13 844,-- (Kč 6 922,-- x 2).

                             K výplatě tak bude: Kč 36 000,--  minus Kč 13 844,--  =  Kč 22 156,--.

 

Výpočet od 1.7.2022: Nezabavitelná částka Kč 9 416,25 + Kč 6 277,5 (manželka + 1 dítě tj. Kč 3 138,75 x 2) = celkem nezabavitelná částka Kč 15 693,75 zaokr. na Kč 15 694,--.

                             Další výpočet pak bude následující: Kč 36 000,-- čistá mzda  minus Kč 15 694,-- = Kč 20 306,-- Kč 6 768,666, kdy s ohledem na výsledek třetin musíme ponížit částku Kč 20 306,-- o Kč 2,--, kdy pak Kč 20 304,--: 3 = Kč 6 768,-- první třetina, Kč 6 768,-- druhá třetina a Kč 6 768,-- + Kč 2,-- třetí třetina, která musí být ponechána povinnému.

                             S ohledem na skutečnost, že se jedná o přednostní pohledávku, na její umoření použijeme 2/3 což je Kč 13 536,-- ( Kč 6 768,--x2).

                             K výplatě pak bude: Kč 36 000,-- minus Kč 13 536,-- = Kč 22 464,--.  

 

Výpočet od 1.10.2022: Nezabavitelná částka Kč 11 103,75 + Kč 7 402,5 (manželka + 1 dítě tj. Kč 3 701,25 x 2) = celkem nezabavitelná částka Kč 18 506,25 zaokr. Kč 18 507,--.

                              Další výpočet pak bude následující: Kč 36 000,-- čistá mzda  minus Kč 18 507,-- celkem nezabavitelná = Kč 17 493,--, kdy z této částky určíme třetiny: Kč 5 831,-- první třetina, Kč 5 831,-- druhá třetina a Kč 5 831,-- třetí třetina, která musí být vždy ponechána povinnému.

                              S ohledem na skutečnost, že se jedná o přednostní pohledávku, ppužijeme na její umoření dvě třetiny což je kč 5 831,-- x 2 = Kč 11 662,--. 

                              K výplatě pak bude: Kč 36 000,--  minus Kč 11 662,-- = Kč 24 338,--.

 

Materiál zpracoval:  Zdeněk Křížek

                                                          

 

Změny v personální a mzdové oblasti v roce 2024
18.12.2023 09:00
Kategorie:  Semináře
Záží  2023
P U S Č P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30