• foto2.jpg
  • foto3.jpg

Semináře

Událost

Webinář - Dohody o provedení práce a pracovní činnosti po novelách ZP

Kdy:
31.05.2024 09:00
Konec události:
31.05.2024 15:00
Registrace do:
28.05.2024
Kapacita:
50
Registrovaných:
9
Volná místa:
41
Cena pro jednotlivce:
2 420 CZK

Cíl webináře:  Seznámit posluchače s komplexní problematikou uzavírání těchto zvláštních pracovně právních vztahů po novele Zákoníku práce a to jak z pohledu zaměstnavatele a jeho povinností, tak i z pohledu zaměstnance, a v neposlední řadě i posuzování odvodu přímých daní. Dále pak s pozměňovacím návrhem o hlášení nepojištěných dohod a podávání záměru s účinností od 1.7. a následně 1.1.2025.

Datum konání:  31.květen 2024  od 9.00 hod. do 15.00 hod.

Lektor:  Zdeněk Křížek – specialista na personální a mzdovou problematiku.

                                                           OBSAH:

Zákoník práce a povinný obsah DPP a DPČ. Doporučené vzory. Informování o obsahu DPP a DPČ dle § 77a ZP. Uzavírání na dobu určitou nebo neurčitou. Řetězení dohod.

Pracovně lékařské prohlídky u DPP a DPČ.   

Určování pracovní doby ve vztahu na danou povahu práce - § 74 ZP. Názorné ukázky dob určování směn, a jejich forma.

Odměňování DPP a DPČ - § 110 - § 112 Zákoníku práce.

Zákonné nároky DPP a DPČ dle novely Zákoníku práce. Názorné příklady výpočtu dovolené od 1.1.2024 a řešení její čerpání.

Dodržování povinností zaměstnance činného na základě DPP a DPČ. Varianty jak ukončit tento pracovně právní vztah jak ze strany zaměstnance, tak i ze strany zaměstnavatele. Povinnosti zaměstnavatele – kdy vydat Zápočtový list dle § 313 ZP.

Zjišťování průměrného výdělku pro výpočet zákonných příplatků a náhrad za dovolenou.

Může podepsat zaměstnanec činný na základě DPP a DPČ Prohlášení poplatníka? Posuzování daně zálohové a srážkové.

Souběhy DPP a DPČ u jednoho zaměstnavatele odměňování, posuzování vzniku účasti na pojištění SZ a ZP. Co je malý rozsah u DPČ dle § 7 Zákona o nemocenském pojištění. Nároky DPP a DPČ na dávky nemocenského pojištění. Poskytování a výpočet náhrady odměny při dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény.

Pracovní cesty zaměstnanců činných na základě DPP a DPČ. Stravné, stravenkový paušál nebo stravenka. Poskytování dalších benefitů.

Jak řešit pracovní úrazy u zaměstnanců činných na základě DPP a DPČ.

Připravované změny v hlášení nepojištěných DPP s pravděpodobnou účinností od 1.7.2024 a 1.1.2025. Pozměňovací návrh byl již schválen ve 3 čtení Poslanecké sněmovny – reálný předpoklad definitivní právní úpravy od uvedených měsíců. Výklad a praktické provádění dané právní úpravy.

Závěr akce a odpovědi na dotazy.

Účastníci obdrží velmi podrobné pracovní materiály s celou řadou ukázek výpočtů a doporučených vzorů.

 

Den před konáním webináře všichni účastníci obdrží e-mailem matriály a přístupové údaje. V den konání, hodinu  před začátkem webináře, bude přístupový kód zaslán ještě jednou.

 

Cena:  Kč 2 420,-- vč. DPH

 

Smluvní podmínky :   Přihlášku na  webinář  zašlete   nejpozději  do     28.5.2024 , 

                                       prostřednictvím www stránek,

                                       nebo na email : sekretariat@dakrez.cz ,

Platební podmínky  :  Na základě zaslané přihlášky Vám bude vystavena faktura

                                      a zaslána na Váš uvedený kontaktní e-mail.

 

Storno podmínky  :    Uhrazená částka se vrací v případě zrušení semináře, či přeplnění

                                     akce. Při neodůvodněné nepřítomnosti se uhrazená částka nevrací.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Závazná  přihláška  -  zde oddělte a vyplněné odešlete e.-mailem:

Přihlášku lze také zaslat prostřednictvím www stránek.

               

Jméno:                                                       Příjmení:

Název organizace, adresa :  

 IČ:                                                             DIČ:  

e-mail:                                                       telefon:

 

Na tuto událost již nepřijímáme registrace

Zahraniční seminář Řecko

Kdy:
23.09.2024 00:00
Konec události:
30.09.2024 00:00
Kapacita:
Bez limitu
Registrovaných:
0
Cena pro jednotlivce:
Zdarma

Informace , přihlášení v záložce Zahraniční seminář - Řecko

Připravujeme - Změny v personální a mzdové oblasti v roce 2025

Kdy:
17.12.2024 09:00
Registrace do:
10.12.2024
Kapacita:
60
Registrovaných:
0
Volná místa:
60
Cena pro jednotlivce:
3 388 CZK
Místo:
HotelILF

atum a čas :   17.12.2024     od 9.00 hod.   do  14.30 hod.

Místo konání:   Hotel ILF,Budějovická 15,141 00 Praha 4

Doprava:          Metro C - stanice Budějovická

                          Autobusy - Poliklinika Budějovická č. 117,121,124,134,170,203

 

Cíl semináře : Seznámit účastníky s legislativními změnami v oblasti personální a mzdové problematiky a to především se změnami v Zákoníku práce , a dalšími důležitými novinkami nezbytnými pro práci personalistů a mzdových účetních.

Pro koho je seminář určen: Akce je určena pro mzdové účetní, personalisty, vedoucí zaměstnance, a  účetní firmy zabývající se touto problematikou.

Přednáší :  Zdeněk Křížek -  specialista na personální a mzdovou problematiku. Dlouholetý lektor v této oblasti. Statutár účetní a poradenské společnosti DAKREZ s.r.o.

 

                                                 


 PROGRAM : bude upřesněn v průběhu roku 2024

 

Zahraniční seminář Řecko
23.09.2024 00:00
Kategorie:  Semináře
Připravujeme - Změny v personální a mzdové oblasti v roce 2025
17.12.2024 09:00
Kategorie:  Semináře
Červenec  2024
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31