• foto2.jpg
 • foto3.jpg

Semináře

Událost

Webinář - Výpočty dovolené v roce - webinář zrušen2022

Kdy:
17.02.2022 09:00
Konec události:
17.02.2022 14:00
Registrace do:
08.02.2022
Kapacita:
Bez limitu
Registrovaných:
1
Cena pro jednotlivce:
2 420 CZK

 

Webinář má za cíl podrobně objasnit principy stanovení nároku na dovolenou z pohledu praktického provádění v druhém roce trvání koncepčních změn ve výpočtu a poskytování dovolené na hodiny. Výklad bude zaměřen nejen na rozbor jednotlivých  příslušných paragrafů upravující nároky na dovolenou, ale především na praktické výpočty dovolených v rámci různých situací, se kterými se zaměstnavatelé setkávají.

Webinářem vás provede zkušený lektor Zdeněk Křížek, který je specialistou na mzdovou a personální oblast.

PROGRAM:

1)    Výměra dovolené

Základní výměra dovolené, výměra u zaměstnanců zaměstnavatelů uvedených v § 109, výměra dovolené u pedagogů, tzv. další benefitní dovolená – kolektivní smlouva, vnitřní firemní předpis.

2)     Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část

Podmínky nároku na dovolenou v rámci kalendářního roku – existence pracovního poměru – délka trvání, navazování pracovních poměrů a vliv na délku dovolené. Více pracovních poměrů u jednoho zaměstnavatele. Výpočet délky dovolené – týdenní pracovní doba a její zásadní vliv na výpočet dovolené, podmínky nároku na výpočet poměrné části dovolené, změna týdenní pracovní doby během kalendářního roku. Zjištění průměrné délky týdenní pracovní doby při změnách úvazku. Zásadní principy zaokrouhlování dovolené. Specifické případové studie u výpočtu dovolené u pedagogických pracovníků. Řada ukázek výpočtu délky dovolené. 

3)      Dodatková dovolená

Kategorie zaměstnanců, kterým náleží dodatková dovolená. Jasný výčet prací zvlášť obtížných podle § 215 Zákoníku práce. Nové okruhy rizikových prací.  Délka dodatkové dovolené a její výpočet. Čerpání dodatkové dovolené. Názorné příklady.

4)      Doby, které se považují jako doba odpracovaná

Překážky v práci na straně zaměstnanců, zaměstnavatelů. Dávky nemocenského pojištění a jejich zápočet pro nárok na roční dovolenou. Mateřská dovolená, jako doba odpracovaná. Rodičovská dovolená a její zápočet. Mateřská dovolená z roku do roku. Dovolená, jako doba odpracovaná a její vliv na výpočet dovolené. Zásadní příklady výpočtu u těchto specifických situací.

5)      Samotné čerpání dovolené, náhrada za dovolenou

Plánování a rozvrh čerpání dovolené, určování čerpání dovolené zaměstnavatelem zaměstnanci, určení čerpání dovolené bezprostředně po skončení mateřské dovolené, hromadné čerpání dovolené, převod dovolené z roku do roku – zásadní důležité postupy, které musí zaměstnavatel dodržet,  čerpání dovolené v den státem uznaného svátku,, přerušení dovolené – nemoc, ošetřovné, karanténa, atd. . Případy, kdy dojde k přečerpání dovolené a jak řešit tyto případné přeplatky na dovolené.  Kdy je možné poskytnout náhradu mzdy za nevyčerpanou dovolenou tzv. proplacení dovolené.

                                                                  

6)      Krácení dovolené

Zásadní zúžení situace, kdy krátit dovolenou a to jen za neomluvenou absenci. Postup zaměstnavatele, při krácení dovolené pro neomluvenou absenci. O kolik hodin se krátí dovolená.. Principy, které musí zaměstnavatel dodržet při krácení dovolené.

7)       Závěr webináře, dotazy posluchačů.

 

Před  webinářem obdrží účastníci velmi podrobné pracovní materiály obsahující nejen ný výklad k jednotlivým ustanovením paragrafů, ale i desítky názorných ukázek výpočtů z praxe.   

    

Den před konáním webináře obdržíte na Váš e-mail  přístupový kód .

 

Cena semináře:          Kč 2420,- včetně DPH - (tj. Kč 2000,-- bez DPH)

                                              

Smluvní podmínky :   Přihlášku na  seminář zašlete   nejpozději  do 8.2.2022 ,  prostřednictvím www stránek,

                                       nebo na email : sekretariat@dakrez.cz ,

Platební podmínky  :  Na základě zaslané přihlášky Vám bude vystavena faktura

                                      a zaslána na Váš uvedený kontaktní e-mail.

       

Storno podmínky  :    Uhrazená částka se vrací v případě zrušení semináře, či přeplnění

                                     akce. Při neodůvodněné nepřítomnosti se uhrazená částka nevrací.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Závazná  přihláška  -  zde oddělte a vyplněné odešlete e.-mailem:

Přihlášku lze také zaslat prostřednictvím www stránek.

               

Na tuto událost již nepřijímáme registrace

WEBINÁŘ - Srážky ze mzdy v roce změna 28.2.2022 2022

Kdy:
28.02.2022 09:00
Konec události:
28.02.2022 14:00
Registrace do:
25.02.2022
Kapacita:
Bez limitu
Registrovaných:
4
Cena pro jednotlivce:
2 420 CZK

            Určeno pro: mzdové účetní, personalisty a osoby zabývající se problematikou exekucí.

Cíl webináře: Akce je zaměřena na výklad provádění srážek ze mzdy, platu nebo odměny u zaměstnanců. Posluchači budou informováni o současné právní úpravě v dané problematice včetně zásadních změn od 1.1.2022, a to nejen formou podrobného výkladu, ale především pomocí názorných příkladů provádění srážek a to podle poslední legislativy.

 

Lektor: Zdeněk Křížek – odborník na mzdovou a personální problematiku.

 

Termín:  14.  února 2022    od 9.00 hodin do 14.00 hodin

 

                                       PROGRAM WEBINÁŘE:

 

Právní předpisy související s problematikou srážek pro rok 2022.

V jakých případech se sráží ze mzdy, platu, nebo odměny

 • srážky ve smyslu Zákoníku práce,
 • co může zaměstnavatel srazit bez souhlasu zaměstnance, co může zaměstnavatel srazit pouze se souhlasem zaměstnance,
 • pojem výkon rozhodnutí – exekuce ve smyslu Občanského soudního řádu -dále jen (OSŘ),
 • srážka ze mzdy nad rámec Zákoníku práce,
 • evidence o prováděných srážkách, archivace.
 • Paušální náhrada zaměstnavatelům za zpracování exekucí od 1.1.2022
 • Zastavování exekucí a dopady pro zaměstnavatele, jak dál po 28. lednu 2022.
 • Chráněný účet dlužníka a povinnosti mzdové účetní.
 • Dohody o srážkách ze mzdy, platu dohody o srážkách ze mzdy podle Zákoníku práce – penzijní připojištění, soukromé životní pojištění, a další srážky po dohodě zaměstnavatel zaměstnanec, srážky ze mzdy v případech způsobené škody zaměstnancem zaměstnavateli.
 • Dohoda o srážkách ze mzdy ve smyslu Občanského zákoníku – dobrovolná platba výživného v roce 2022 • vzory, postupy.

OKRUH PŘÍJMŮ, ZE KTERÝCH SE PROVÁDÍ SRÁŽKY:

 • mzda, plat, odměna či jiné příjmy zúčtované zaměstnavatelem zaměstnanci
 • souběh příjmů u jednoho zaměstnavatele
 • způsob provádění srážek
 • daňové bonusy, roční vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti – přeplatky a doplatky na daňových bonusech, odstupné, odchodné. Judikatura na téma bonusy.
 • příjmy podle Zákoníku práce - § 145, příjmy podle OSŘ - § 299 v roce 2022

 

POŘADÍ SRÁŽEK ZE MZDY – PŘEDNOSTNÍ A NEPŘEDNOSTNÍ POHLEDÁVKY :

 • postup řazení jednotlivých právních titulů – občanský soudní řád přednostní pohledávky,
 • jednotlivé právní tituly rozhodnutí soudních a správních orgánů - § 279 OSŘ

POSTUP PŘI PROVÁDĚNÍ SRÁŽEK ZE MZDY A JEJICH ROZSAH :

 • Životní a existenční minimum, normativní náklady na bydlení pro rok 2022. Zjištění tzv. výpočtové základny pro určení nezabavitelných částek, nezabavitelná částka na povinného a další nezabavitelná částka na vyživované osoby v roce 2022 (rodinné příslušníky povinného) ve smyslu Nového občanského zákoníku. Kdo je osobou vyživovanou a dokladování těchto osob ( manžel, manželka, děti, atd. …..).
 • Specifické případové studie • určení částek k uspokojení přednostních nebo nepřednostních pohledávek, zjištění tzv. ještě další použitelné částky k uspokojení pohledávek, souběh příjmů od více plátců. Výživné, event. dlužné výživné a jeho uspokojení. Několik výživných. 

POSTUPY PŘI POSOUZENÍ SRÁŽEK PŘI VÝKONU ROZHODNUTÍ - soudní, správní výkon rozhodnutí, exekuční příkaz a jeho obsah, součinnost plátce mzdy povinného vůči soudu a případně exekutorovi – podávání informací.

 • nařízení exekuce – doručování, datové schránky, právní tituly, právní moc – vykonatelnost,
 • změna plátců mzdy – povinnosti plátce příjmu povinného, zápočtový list, informační povinnost ve smyslu Občanského soudního řádu – soud, další orgány
 • souběžné příjmy a postupy při provádění srážek.
 • SRÁŽKY PŘI ODDLUŽENÍ 2022 - tzv. osobní bankrot, povinnosti zaměstnavatele. Zahájení a průběh insolvenčního řízení – insolvenční rejstřík, rozhodnutí o oddlužení – Usnesení soudu a jeho výrok. Povinnosti plátce příjmu dlužníka při oddlužení. Ukončení oddlužení. Příjem dlužníka v průběhu oddlužení – daňové bonusy event. výsledky ročního zúčtování – postupy plátce příjmu dlužníka. Součinnost plátce příjmu – soud, insolvenční správce. Praktická ukázka postupu výpočtu.  
 • Srážky z jiných příjmů – náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti za prvních 14 dnů a následná výplata nemocenského, postupy zaměstnavatele vůči místně příslušné správě sociálního zabezpečení jako plátci jiného příjmu (nemocenského, peněžité pomoci v mateřství).
 • Zákon o exekutorech – povinnosti exekutorů vůči zaměstnavatelům, součinnost plátců příjmu povinného vůči exekutorům.
 • Možné sankce za chybný postup plátce – zaměstnavatele povinného – zaměstnance. Praktické příklady – případové studie, doporučené postupy a vzory.

Diskuse, odpovědi na otázky. Závěr.

 

Den před konáním webináře obdržíte na Váš e-mail materiály a přístupový kód .

 

Cena semináře:          Kč 2420,- včetně DPH - (tj. Kč 2000,-- bez DPH)

                                              

Smluvní podmínky :   Přihlášku na  seminář zašlete   nejpozději  do 7.2.2022 ,  prostřednictvím www stránek,

                                       nebo na email : sekretariat@dakrez.cz ,

Platební podmínky  :  Na základě zaslané přihlášky Vám bude vystavena faktura

                                      a zaslána na Váš uvedený kontaktní e-mail.

       

Storno podmínky  :    Uhrazená částka se vrací v případě zrušení semináře, či přeplnění

                                     akce. Při neodůvodněné nepřítomnosti se uhrazená částka nevrací.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Závazná  přihláška  -  zde oddělte a vyplněné odešlete e.-mailem:

Přihlášku lze také zaslat prostřednictvím www stránek.

 

            

Jména účastníků  :    ………………………………………………………………………………….

Název a sídlo firmy ( k vystavení daňového dokladu ) :  ……………………………

……………………………………………………………  IČ/DIČ : …………………………………..…

e-mail:……………………………………………………. Telefon:  …………………………………

Datum  :   ……………………….                                                      Podpis  a razítko  :

 

Na tuto událost již nepřijímáme registrace

V této kategorii nejsou žádné události
Květen  2022
P U S Č P S N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31