• foto2.jpg
 • foto3.jpg

Akreditovaný rekvalifikační kurz pro začínající mzdové účetní

Rekvalifikační kurz je pořádán na základě udělené akreditace MŠMT č. MSMT-1579/2015-1/14.

 

-          Kurz je určen pro začínající mzdové účetní

       je v rozsahu 80 hodin teoretické výuky,

 je ukončen závěrečnou zkouškou,

 každý účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Účastníci kurzu, kteří jsou v evidenci Úřadu práce mohou požádat úřad práce o proplacení kurzovného.

 

Lektoři:   Zdeněk Křížek,   ing. Dana Křížková

 

 • Náplň  kurzu  :

 • 1 )  Povinnosti mzdové účetní a personalisty -  při provádění mzdové a
 • personální agendy,  plnění závazných termínů.
 • vedení osobní agendy, vnitřní firemní předpisy,
 • ochrana osobních údajů zaměstnance,
 • povinnosti zaměstnavatele při skončení pracovního poměru zaměstnance.
 • 2 )   Pracovněprávní oblast  .
 • vznik pracovního poměru,
 • náležitosti pracovní smlouvy,
 • pracovní smlouva na dobu určitou neurčitou,
 • zkušební doba,
 • změny pracovního poměru,
 • skončení pracovního poměru ( jednotlivé formy ),
 • doručování písemností,
 • odstupné, odchodné , odbytné .
 • 3 )   Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr .
 • dohoda o pracovní činnosti,
 • dohoda o provedení práce.
 • 4 )   Pracovní doba .
 • evidence pracovní doby,
 • rozvržení pracovní doby , přestávky v práci,
 • výkon práce přes obecnou pracovní dobu.
 • 5 )   Dovolená na zotavenou .
 • délka dovolené,
 • určování dovolené – povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance,
 • dovolená za kalendářní rok, určování poměrné části dovolené,
 • krácení dovolené, přerušení dovolené,
 • čerpání dovolené, proplácení nevyčerpané dovolené,
 • mateřská dovolená a čerpání dovolené.
 • 6 )    Překážky v práci .
 • na straně zaměstnavatele,
 • na straně zaměstnance,
 • mateřská a rodičovská dovolená.
 • 7 )   Zaměstnávání cizinců  .
 • a ) ze zemí evropské unie ,
 • b ) z jiných států ,
 • c ) povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce, sociální správě a zdravotní pojišťovně .
 • 8 )    Zaměstnávání osob se zdravotním postižením .
 • a ) zaměstnávání invalidních a částečně invalidních osob ,
 • b ) povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením ,
 • c ) slevy na daních a další příspěvky od úřadu práce pro zaměstnavatele  při  zaměstnávání osob se zdravotním postižením .
 • 9)    Mzdová problematika .
 • mzda, minimální mzda, zaručená mzda,
 • plat a odměna za pohotovost,
 • zákonné příplatky ke mzdě, platu,
 • splatnost a výplata mzdy nebo platu,
 • srážky ze mzdy nebo platu, pořadí srážek,
 • průměrný výdělek,
 • 10)   Zdravotní pojištění .
 • plátci pojistného – jednotlivé kategorie ,
 • stanovení vyměřovacího základu pro odvod pojistného,
 • způsob výpočtu a odvodu pojistného,
 • odlišnosti ve výpočtu a odvodu pojistného,
 • povinnosti zaměstnavatele při styku ze zdravotní pojišťovnou,
 • sankce za neplnění povinností vůči zdravotní pojišťovně.
 • 11)   Pojistné na sociální zabezpečení .
 • poplatníci pojistného,
 • stanovení vyměřovacího základu pro odvod pojistného,
 • výpočet a odvod pojistného,
 • povinnosti zaměstnavatele při styku se správami sociálního zabezpečení,
 • sankce za neplnění povinností vůči SSZ.
 • 12)   Dávky nemocenského pojištění .
 • účast na nemocenském pojištění – vznik a zánik ,
 • nárok na dávky nemocenského pojištění a jejich jednotlivé druhy,
 • předávání podkladové evidence na příslušné správy sociálního zabezpečení
 • pro další výplatu nemocenské od 21. dne trvání pracovní neschopnosti,        
 • krácení a vyloučení nároku na nemocenské    
 • 13)    Důchodové pojištění .
 • povinnosti organizací při zaměstnávání důchodců
 • evidenční listy důchodového pojištění, jejich vyplňování, předkládání  a odesílání .
 • 14)   Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti .
  • slevy na dani  u poplatníka,
  • daňové zvýhodnění na děti poplatníka a daňové bonusy,
  • výpočet záloh na dani u poplatníka,
  • odvody daní – termíny,
  • roční zúčtování záloh na dani poplatníkovi, nezdanitelné části základu daně.
 • 15)   Závěrečný test   
 • Cena  kurzu :   Kč  10 000,--

( V ceně kurzu je občerstvení a podrobné pracovní materiály podle poslední právní úpravy. Názorné příklady výpočtu mezd a odvodu přímých daní.) 

 

SMLUVNÍ PODMÍNKY :   Přihlášku na kurz zašlete na shora uvedenou adresu nejpozději do 31.3.2020.

PLATEBNÍ PODMÍNKY:  Platbu je možno poukázat na účet: 0116329369/0800 VS: 20002.

STORNO PODMÍNKY   :  Uhrazená částka se vrací v případě zrušení kurzu. Při neodůvodněné

                                          nepřítomnosti se uhrazená částka nevrací.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA – ZDE ODDĚLTE A VYPLNĚNÉ ODEŠLETE e-mailem, na  :

                                               Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo přes naše www.stránky

Přihlašuji se závazně na rekvalifikační kurz pro začínající mzdové účetní:

 

Jména účastníků :    ……………………………………………………………………………………

 

Název a sídlo firmy ( k vystavení daňového dokladu ): ……………………………………………

 

…………………………………………………………..   IČ/DIČ :  ………………………………..

 

Dne ……………………………………,  jsme poukázali na účet č.: 0116329369/0800 VS: 20002 ,

 

z našeho účtu č.   …………………………, částku ve výši  Kč   …………………………… .

 

 

                                    

 

                                                        

Datum   :  ………………………..                                      Podpis  a razítko  :

 

 

 

         

 

 

 

 

Vlastnosti události

Kdy: 07.04.2020 16:30
Konec události: 17.06.2020 19:00
Kapacita 12
Registrovaných 1
Volná místa 11
Registrace do 31.03.2020
Cena pro jednotlivce 10 000 CZK
Místo Dakrez s.r.o.
Na tuto událost již nepřijímáme registrace
V této kategorii nejsou žádné události
Duben  2020
P U S Č P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30