• foto2.jpg
  • foto3.jpg

akreditovaný rekvalifikační kurz pro začínající mzdové účetní

Rekvalifikační kurz je pořádán na základě udělené akreditace MŠMT č. MSMT-1579/2015-1/14.

 

-          Kurz je určen pro začínající mzdové účetní

         je v rozsahu 80 hodin teoretické výuky,

         je ukončen závěrečnou zkouškou a každý účastník obdrží

         osvědčení o absolvování kurzu.

 

Účastníci kurzu, kteří jsou v evidenci Úřadu práce mohou požádat úřad práce o proplacení kurzovného.

 

 

 

 

Lektoři: Zdeněk Křížek

 

OBSAH REKVALIFIKAČNÍHO KURZU

 

Pracovněprávní problematika (body 1. - 8.) :

-----------------------------------------------------------

1 ) Povinnosti mzdové účetní a personalisty - při provádění mzdové a

     personální agendy, plnění závazných termínů.

  1. a)vedení osobní agendy,
  2. b)ochrana osobních údajů zaměstnance,
  3. c)povinnosti zaměstnavatele při skončení pracovního poměru zaměstnance.

 

2 )   Pracovněprávní oblast .

     a)   vznik pracovního poměru,

     b)   náležitosti pracovní smlouvy,

     c)   pracovní smlouva na dobu určitou neurčitou,

     d)   zkušební doba,

     e)   změny pracovního poměru,

     f)   skončení pracovního poměru ( jednotlivé formy ),

     g) doručování písemností,

     h) odstupné, odchodné , odbytné .

 

3 )   Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr .

   a) dohoda o pracovní činnosti,

     b) dohoda o provedení práce.

 

4 )   Pracovní doba .

   a) evidence pracovní doby,

     b) rozvržení pracovní doby , přestávky v práci,

     c) výkon práce přes obecnou pracovní dobu.

 

5 )   Dovolená na zotavenou .

     a) délka dovolené,

     b) určování dovolené – povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance,

     c) dovolená za kalendářní rok, určování poměrné části dovolené,

     d) krácení dovolené, přerušení dovolené,

     e) čerpání dovolené, proplácení nevyčerpané dovolené,

     f ) mateřská dovolená a čerpání dovolené.

                    

6 )   Překážky v práci .

     a) na straně zaměstnavatele,

     b) na straně zaměstnance,

     c) mateřská a rodičovská dovolená,

     d) náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti.    

                                                  

7 )   Zaměstnávání cizinců .

   a ) ze zemí evropské unie ,

   b ) z jiných států ,

   c ) povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce, sociální správě a zdravotní pojišťovně .

 

8 )   Zaměstnávání osob se zdravotním postižením .

     a ) zaměstnávání invalidních a částečně invalidních osob ,

     b ) povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením ,

     c ) slevy na daních a další příspěvky od úřadu práce pro zaměstnavatele při

           zaměstnávání osob se zdravotním postižením .

 

Mzdová problematika (bod. 9):

-----------------------------------------

9 )   Mzdová problematika .

     a) mzda, minimální mzda, zaručená mzda,

     b) plat a odměna za pohotovost,

     c) zákonné příplatky ke mzdě, platu - praktické příklady,

     d) splatnost a výplata mzdy nebo platu,

     e) srážky ze mzdy nebo platu, pořadí srážek – praktické příklady,

     f) průměrný výdělek a jeho praktické výpočty.

 

Zdravotní pojištění, pojistné na SZ, dávky NP a DP (bod 10-13):

------------------------------------------------------------------------------------

10)   Zdravotní pojištění .

     a)   plátci pojistného – jednotlivé kategorie ,

       b)   stanovení vyměřovacího základu pro odvod pojistného,

       c)   způsob výpočtu a odvodu pojistného,

       d)   odlišnosti ve výpočtu a odvodu pojistného,

       e)   povinnosti zaměstnavatele při styku ze zdravotní pojišťovnou,

       f)   sankce za neplnění povinností vůči zdravotní pojišťovně.

      

11)   Pojistné na sociální zabezpečení .

       a)   poplatníci pojistného,

       b)   stanovení vyměřovacího základu pro odvod pojistného,

       c)   výpočet a odvod pojistného,

       e)   povinnosti zaměstnavatele při styku se správami sociálního zabezpečení,

       f )   sankce za neplnění povinností vůči SSZ.

                                                               

 

12)   Dávky nemocenského pojištění .

         a) účast na nemocenském pojištění – vznik a zánik ,

         b) nárok na dávky nemocenského pojištění a jejich jednotlivé druhy,

         c) předávání podkladové evidence na příslušné správy sociálního zabezpečení

             pro další výplatu nemocenské od 14. dne trvání pracovní neschopnosti,        

         d) krácení a vyloučení nároku na nemocenské .

                                                                                                          

 

13)   Důchodové pojištění .

       a) povinnosti organizací při zaměstnávání důchodců

         b) evidenční listy důchodového pojištění, jejich vyplňování, předkládání a

               odesílání – praktické příklady.                                  

 

 

 

 

 

 

 

Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti , náhrady jízdních výdajů,

Vnitřní firemní předpisy. (body 14 - 16 ).

-------------------------------------------------------------------------------------------------

14)   Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti .

a) slevy na dani u poplatníka,

b) daňové zvýhodnění na děti poplatníka a daňové bonusy,

c)   výpočet záloh na dani u poplatníka,

d)   odvody daní – termíny,

e)   roční zúčtování záloh na dani poplatníkovi, nezdanitelné části základu daně.

          

15)   Náhrady cestovních výdajů – praktické příklady.

 

16)   Vnitřní firemní předpisy a jejich sestavování.

 

17)     Závěrečný test , hodnocení rekvalifikačního kurzu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 Přihlášení a bližší informace na www.anag.cz v sekci semináře , mzdy a personalistika ,měsíc září

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlastnosti události

Kdy: 05.09.2019 17:30
Konec události: 19.12.2019 19:30
Kapacita 30
Registrovaných 0
Volná místa 30
Registrace do 30.08.2019
Cena pro jednotlivce 12 000 CZK
Místo ANAG
Červenec  2019
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31